business

Zamawiający wiedzą, jakiego rodzaju konkretnie mają wymagania

biznes
Author: Startup Registry
Source: http://www.flickr.com
Pochodzący z angielszczyzny skrót outsourcing it w rozwinięciu brzmi outside-resource-using. Jest to pewne wydzielenie ze struktury całościowej organizacji danej firmy części projektów, które są przekazywane podwykonawcom w formie zleceń. Tego typu podwykonawstwo okazuje się dla wielu przedsiębiorstw znakomitym rozwiązaniem i jest coraz częściej i wyjątkowo chętnie wykorzystywane przez wiele branż. Odbywa się wtedy określona koncentracja rozmaitych procesów zarządczych na klarownie zdefiniowanych zadaniach.