Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/pugliaemigrazione.it/includes/menu.inc).

Czy znasz regulamin pracy?

Prawo pracy to gałąź prawa, który obejmuje regulacje stosunków pracy między pracodawcą a pracownikiem oraz zawiera przepisy dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.
Domena stawia sobie za cel rozpowszechnianie informacji dla wszystkich osób, które zawodowo zajmują się problemami będącymi zakresem takiego działu prawa, jakim jest prawo pracy.biuro
Author: Igor Stawiarski
Source: http://www.flickr.com
Głównym przepisem prawnym regulującym względem siebie prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownik to osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest komórka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Regulacje dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców występują jednak nie tylko w kodeksie, ale także w dodatkowych aktach prawnych, które zwykle zawierają albo zwrócenie wprost do właściwych regulacji kodeksu pracy, albo mówią, że regulacje kodeksu mają zastosowanie do spraw nimi nie uregulowanych.

Zgodnie z kodeksem pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Rozwiązanie zaś umowy o pracę następuje na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem przedziału czasowego wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę), przez oświadczenie jednej ze stron z ustaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z końcem czasu, na który była spisana, z dniem ukończenia pracy, dla której zrobienia była zawarta.

praca
Author: Fabian Linzberger
Source: http://www.flickr.com
Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy (Rozglądasz się za ciekawą pracą? Rzuć okiem na oferty: praca gostyń) organizację i porządek pracy oraz powiązane z tym prawa i obowiązki ustala regulamin pracy. Regulamin pracy szczegółowo ustala prawa i obowiązki pracowników. Regulamin pracy wchodzi w życie kiedy miną 2 tygodnie od dnia upublicznienia go pracownikom, w sposób określony u danego pracodawcy, a powinnością pracodawcy jest zapoznanie z nim pracownika przed 1 dniem pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę winno być złożone pisemnie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to zgodne z art. 97.§1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest jak najszybciej dać pracownikowi świadectwo pracy. Przekazanie świadectwa pracy nie może być zależne od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy oddawane jest w formie papierowej.


Author: B.S.